Kvartærgeologiske beskrivelse til blad Fåvang 1817 IV, M 1:50 000

Rapporten er en kvartærgeologisk kartbeskrivelse til blad Fåvang M 1:50 000. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske dannelser, særlig med vekt på jordartene, men også landskapsformenes dannelse er også behandlet. Blad Fåvang ble utarbeidet som et av grunnlagene for oversiktskart Jotunheimen med oversiktsbeskrivelse av de kvartære fenomener, trykt som NGU nr. 374 utkommet i 1983. Teksten er beregnet slik at ikke-geologer skal kunne lese den med utbytte som en utvidet hjemstedslære.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.093
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland