Kvartærgeologisk kartlegging og undersøkelse av byggeråstoff.

- Som et bidrag til undersøkelse av byggeråstoffer i forbindelse med Vestlandsprogrammet, ble et ca. 15 km2 stort område i Askvoll og Fjaler kommuner, kvartærgeologisk kartlagt. - Det ble lagt vekt på avgrensing og prøvetaking av de forekomende løsmassetyper. Feltarbeidet er supplert med flyfotostudier. - Materialet fra Helle og Vårdal tilfredstiller muligens ikke kravene for produksjon av ekspandert betongtilslag p.g.a. kornstørrelsessammensetningen. Den kjemiske sammensetningen er tilfredsstillende, likeledes innholdet av jern. Sikre konklusjoner kan ikke trekkes før eventuell prøveproduksjon.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1560/4
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport