Kvartærgeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser i Lassemoen Stormoen - området og befaring ved Bjørnstad.

Etter henvendelse fra Namsskogan kommune har NGU foretatt en vurdering av en sand -og grusforekomst ved Lassemoen / Stormoen. Feltundersøkelsene besto i kartlegging og prøvetaking. Alt materiale er bearbeidet ved NGU og betongprøvestøpingen er utført ved SINTEF. Innebfor et nærmere spesifisert område ble mengden av sand og grus anslått til 1,2 mill. m3. Materialet er ikke egnet til høyverdige veg- og betongformål. En betydelig kvalitetsforbedring kan imidlertid oppnås om pukk eller singel fra fjell av mekanisk god kvalitet benyttes som grovt tilslag til naturlig forkommende sand. Under befaring i Bjørnstadområdet ble det påvist flere mindre sand -og grusforekomster.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1806/3
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG