Kvartærgeologien ved Verdalsraset. Et sammendrag til prosjektet: Verdalsraset, dynamisk geo-data simulering og visualisering, 14. mai 1991.

Rapporten gir en kort oversikt over kvartærgeologen i Verdal. Isavsmelting, marin grense, landheving og landskapsutvikling gjennom de siste 10.000 år blir omtalt. Forholdene rundt Verdalsraset fra 1893 beskrives mer detaljert, bl.a. ved hjelp av eldre litteratur.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.175
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport