Kvartærgeologien i Ringebu. Området Trabelia-Nordåa med jordartskart i målestokk 1:20 000

Denne utredningen av de kvartærgeologiske forhold med jordartskart i målestokk 1:20 000 over fjellområdet mellom Frya og Våla er laget primært for Regional- planrådet for Sør-Gudbrandsdalen som en hjelp til arealplanleggingen i dette området.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
Oddvar Furuhaug, NGU
Serier:
NGU-rapport
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland