Kvalitetsvurdering av tilsendt sand- og grusprøver fra Karlstad Maskin og Transport A S, Mehamn, Finnmark, 1987.

Etter henvendelse fra Karlstad Masin & Transport A/S har NGU foretatt kvalitetsvurdering av en innsendt sand- og grusprøve. Det er utført sikte- analyser, bergarts- og mineralkorntellinger, sprøhets- og flisighetsanalyse, abrasjonsundersøkelse og mørtelprøvestøping. Analysene av det innsendte materialet viser at det har en ugunstig bergarts- og mineralkornsammensetning. Materialet bør derfor ikke benyttes til høyverdige veg- og betongformål. Materialet kan dog benyttes i forsterknings- lag og bærelag i mindre trafikkpåkjente vegoverbygninger. Likedan kan materialet benyttes til vanlig konstruksjonsbetong forutsatt at det bare tilsiktes fastheter i området C25. Det forutsettes i dette tilfellet at det benyttes materiale med tilfredsstillende og godt tilpasset gradering. En slik betong forventes å kreve mer vann og cement enn når det benyttes tilslag av bedre kvalitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.129
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark