Kvalitet av borebrønner i fjell - videoinspeksjon av brønnutforming

Forkortet: -Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene. -Status for brønnsikring/brønnavslutning er vurdert for 240 brønner. 72 brønner (30%) har sikring, dvs kun et frittstående foringsrør som stikker opp av bakken, 26% har et brønnhus over brønnrøret og 44% har nedgravd kum -Opplysninger om hvilke tye rørmateriale er benyttet i foringsrøret er registrert for 233 brønner. 32 brønner (14%) har foringsrør i plast og 201 brønner (86%) har foringsrør i stål

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.031
Page number:
30 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Brønnkvalitet
Prosjektnr:
304700