Kulemøllemetoden - Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikasjoner til metoden

Kulemøllemetoden er gjeldende europeisk testmetode for bedømmelse av tilslagsmaterialets egnethet mht.piggdekkslitasje. Kulemøllemetoden utføres med testing av to parallelle prøver fra det samme materialet. Det stilles krav til størrelsen på avviklet mellom parallellene i forhold til gjennomsnittet for de to prøvene. I forbindelse med revisjon av metoden er det ønskelig å få vurdert om kravet til avviket er optimalt. Tidligere utførte ringanalyser for kulemøllemetoden er benyttet for å bedømme avviket mellom parallellene. Ringanalysene og erfaringer tilser at et krav på <= 7% avvik mellom parallellene fører til unødig testing av to ekstra prøver. Ved et avvik på 15% blir spredningen mellom parallellene stor, spesielt for materiale med høye mølleverdier. Et avvik på 10% ansees som optimalt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.036
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
FoU byggeråstoffer 2010 - 2013
Prosjektnr:
337200