Kornstørrelse, mineralogi og kjemi til en bekkesedimentprøve fra Fåvangområdet.

NGU-RAPPORT
|
1494 J
|
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
|
Utgivelsesår
1979
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Mineralogi, hovedelementkjemi og tungmetallkonsentrasjon (Pb,Zn, Ni, Co, Cu og Ag) er bestemt i 7 subfraksjoner (-180+100, -100+80, -80+60, -60+40, -40+20 -20+10 og -10 mikron) fra en bekkesedimentprøve. Kornfordelingen har tydelig innflyteles på mineralogi og kjemi i prøven.
Kommune
ØYER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket