Kontroll og vedlikehold av norske grunnvannsbrønner

En spørreundersøkelse har blitt utført blant omlag 60 av landets kommuner. derav 38 returnerte brukbare skjemaer. Disse gjelder minst 55 anlegg og ca. 134 brønner. Initiale prøvepumpingsresultater er tilgjengelige ved kun 65 % av anleggene. 15 % av anleggene har rapportert problemer med nedgang i kapasitet, 20 % har rapportert et rødbrunt belegg (mulig "biofouling"), og 13 % har rapportert problemer med korrosjon. Betrakter man den dårlige grad av overvåking må dette ansees som toppen av isfjellet. Kun 4 anlegg driver regelmessig vedlikehold av brønnene. Det konkluderes med at det er plass for en radikal økning i bevissthet blant Norges brukere av grunnvann om: behovet for overvåking; problemene som kan oppstå i forbindelse med kapasitets-nedgang og korrosjon; og mulige løsninger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.259
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport