Komprimering og eventuell flytting av lagrene ved NGU Geodatasenter Løkken

Oppdrag: På oppdrag fra NGUs ledelse skal følgende scenarier vurderes: 1. NAD eller andre kjøper Moshaugen og vi flytter lageret til Amundmoen eller Trondheim 2. Vi blir sittende i leiekontrakt med Statsbygg og framleier "gammeldelen" til NAD 3. Virksomheten fortsetter som i dag. Denne rapporten gir en oversikt over hvilke mengder materiale lagrene ved Geodatasenteret inneholder. I dag er det lagret ca. 2.700 paller borkjerner, marine prøver og annet prøvemateriale. I tillegg er det lagret publikasjoner, kart og andre trykksaker tilsvarende 190 paller og originalarkivet som består av 67 skap av forskjellige typer. Prøvematerialet som ikke tilfredsstiller kravene til lagring eller er unødvendige, må saneres. Mengde av publikasjoner, kart og andre trykksaker må reduseres. Skap med tegningsfoliene for NGU-rapproter, skap med utenlandske kart og seismikk-profilene (originaler og kopier), anbefales flyttet til Trondheim. Rapporten skisserer en reolutvidelse i hovedlageret og en omdisponering av arbeidsrommene i sidefløyen. Totalt kan det etableres inntil 2706 palleplasser i hovedlageret (kaldtlager) og 136 palleplasser i tempererte rom i sidefløyen. Bearbeiding av naturstein foreslås flyttet til Trondheim eller settes bort. Følgende lagerløsninger er diskutert: 1. Leie ut hele gammeldelen av senteret og samle alt i nybygget. Senteret blir ubetjent. 2. leie ut gammeldelen unntatt den østre del av sokkeletasjen som beholdes for Originalarkivet og lager for publikasjoner og kart. For øvrig som under punkt 1. 3. Flytte lagrene til Amundmoen på Løkken. 4. Flytte lagrene til Trondheimsområdet. Det er ikke avklart om lagrene i tilfelle 3 og 4 skal være betjent.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2002.013
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport