Kombinerte potensialmålinger Ringsjøfeltet.

Målingene er en fortsettelse av undersøkelsene i 1970, kfr. NGU Rapport nr. 965 A/Del 2. Det ble utført kombinerte potensialmålinger på vanlig måte. Målingene i 1970 hadde vist at disse målemetodene var egnet til å påvise blymineraliserte soner. Ved målingene ble det påvist flere interessante anomalier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1038/1 A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland