Knabeheiene Molybdenfelt

Staten opprettholder 194 mutinger og 23 utmål i Knabeheiene. Det har vært ganske regelmessig drift i feltet fra 1875 til 1973. Knaben II grube er den eneste gruve av betydning. Den har produsert vel 8 mill. tonn malm med 0.21 % MoS2. Reservene (oppfart, påvist og sannsynlig malm) er på ca. 5 mill. tonn med 0.15 % MoS2. Feltet er ganske detaljert kartlagt og en del oppboret, men mulighetene for biprodukter er ikke tilstrekkelig utredet. Prospektering i området vil bli vanskelig og kostbar, idet det trolig er vanskelig å filtrere ut interessante mineraliseringer ved hjelp av geofysiske og geokjemiske metoder. De fleste mineraliseringene opptrer i konkordante drag med fahlbånd/grå gneiser, men oftest er molybdenglansen tilknyttet kvartsganger og -linser i disse dragene. Forekomstenes genese er ikke tilstrekkelig klarlagt, men kan ha stor prospekteringsmessig betydning.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/52A
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder