Klystrafjell granittgang og Skavdalen pegmatittfelt, Iveland, Aust-Agder.

Klystrafjell granittgang ligger i amfibolitt-komplekset i Iveland og Evje. Gangen er over 1 km lang og 200 m bred og viser bare lokalt en pegmatitt- utvikling i overflaten. Forekomsten er kartlagt av tidligere statsgeolog O.F.Frigstad og undersøkt med tyngdemålinger av NGU i 1973. I sommer ble gangen kartlagt på nytt i målestokk 1:5000. Det ble satt ut et stikningsnett og foretatt diamantbor- inger (3 loddhull, ialt 61.96 m). Boringene ble utført av A/S Grunnboring, etter oppdrag fra Agdermineral A/S. Boringene og kartleggingen har vist at gangen består av middelskornet gra- nitt og skriftgranitt. Det er ikke påvist feltspat eller kvarts av økonomisk betydning. Skavdalen pegmatittfelt fører feltspat av god kvalitet, og er drevet per- iodisk til nå. Feltet er foreløpig ikke nærmere undersøkt, men ansees å ha liten utstrekning.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1904/1
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder