Kjerneboring ved Skansefjellet anortosittbrudd, Rogaland

Fortrolig til 01.11.2002. 9 kjerneboringshull ble satt i anortosittbruddet ved Skansefjell i Hå kommune i juli/august 2000. I rapporten presenteres logger av borkjernene og en tolkning av typevariasjoner i og rundt bruddet. Utbredelsen av anorthositt uten fargespill øker mot nord i bruddet, og grenseforholdene mellom attrakriv og ikke-attraktiv anortositt er svært kompli- serte. Det anbefales å innrette driften slik at den sydlige delen av bruddet prioriteres (partier med best kvalitet), samt videre inndrift mot vest i en mer blandet kvalitet. Videre foreslås at anbefalinger fra tidligere rapporter vedr. forekomster sydøst for dagens brudd tas opp til vurdering igjen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.101
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland