Kjerneboring og resultater fra logging av borkjerner fra Dalhaugen klebersteinsforekomst, Vefsn, Nordland

I november 2015 ble fire borkjerner på til sammen 200 meter boret ut fra klebersteins-forekomsten Dalhaugen i Vefsn i Nordland. Kjernene ble logget ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), g denne rapporten beskriver resultater fra boring og logging. Arbeidet er utført i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med tanke på å vurdere potensialet for småskaladrift. Målet var å lokalisere den minst oppsprukne delen av forekomsten og kartlegge hardheten mot dypet. Parallelt med loggingen av borkjerner har NDR tatt ut flere naturlige blokker fra steinuren og gjort huggeforsøk på disse. Erfaringer fra forsøkene er tatt med i rapporten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2016.040
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Prosjektnr:
337102
Fylke:
Nordland