Kjerneboring i skifer. Sæterfjellet, Oppdal, Sør-Trøndelag.

Feltet som er kjerneboret er beskrevet i NGU-rapport nr.866. Boringen er utført i oppdrag for Oppdal Almenning. Feltet ligger i fortsettelsen av den skifersonen som brytes av firmaet Opdalsten A/S på naboeiendommen. Målet med undersøkelsene var å påvise skifersonens fortsettelse. Det ble i denne forbindelse boret to hull gjennom skifersonen. Kjerneboringen i Sæterfjellet viser at skifersonen som brytes av Opdalsten A/S fortsetter på Oppdal almennings eiendom. Innenfor en sone av 40-45 m mektighet opptrer god og utvilsomt brytbar skifer hvis ikke oppsprekningen er for sterk. Dette må undersøkes ved avrøsking og prøvebryting. Drifts- leder Olaf Skasliens forslag om en røsk skrått på skiferens strøkretning for samtidig å avdekke mulige "ender", bifalles. Gir disse videre under- søkelser positive resultater bør feltet gi anledning for betydelig skifer- drift.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
907
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport