Kjerneboring av Austre Brandsfjellet thulittforekomst, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

Fortrolig til 31.12.1998 I august 1994 ble thulittforekomsten på Austre Brandsfjellet boret med pack- sac. Det ble boret 4 loddrette hull. Thulittforekomsten har en maksimal mektighet på 14 m og en gjennomsnittlig mektighet på 8.8m. Det totale utgående areal er beregnet til å være på ca. 15800 m², av dette utgjør den søndre og mektigeste del av forekomsten ca. 11000 m², det oppborede volum er beregnet til å være ca. 24000 m3. Thulittbergarten er for oppsprukket til å kunne brukes til flisproduksjon i industriell skala, men vil kunne brukes til pro- duksjon av prydgjenstander og smykkestein.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.008
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport