Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk.

Etter henvendelse fra Johan Myrvang A/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er kvartsdiorittisk gneis og gneis-granitt. Disse kan anvendes til byggetekniske formål, men alle prøvetatte bergarter unntatt en gneis bør ikke anvendes i slitelag på veier med ÅDT >2000. Gneisen ved lok. 4 kan benyttes i slitelag på veier med ÅDT >6000 forutsatt stort nok uttaksvolum. Området ved denne gneisen bør prøvetaes tettere.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.116
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud