Kartlegging av potensialet for uttak av salt grunnvann i Storfjord kommune, Troms fylke.

I forbindelse med prosjektet "Forstudie til handlingsplan for havbruksprosjektet i Storfjord kommune" gjennomførte NGU i september 1998 en undersøkelse for å kartlegge potensialet for uttak av salt grunnvann innenfor den aktuelle kommunen. I 5 utvalgte områder ble det uført profilering med georadar for å fremskaffe en regional oversikt for grunnforholdene (lagdeling, saltvannsinnhold m.v.). Med bakgrunn i georadardatene ble det utført 10 sonderboringer med påfølgende etablering av undersøkelsesbrønner for korttidstesting av produksjonskapasitet og for uttak av vannprøver for kjemiske analyser. De foreliggende data dokumenterer muligheter for uttak av salt grunnvann fra lokalitetene "Skibotn nord" og "Sandørnesset". I lokaliteten "Skibotn nord" er det funnet indikasjoner på tilstedeværelse av hydrogensulfid i grunnvannet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.031
Page number:
71
ISSN:
10800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms