Kartlegging av potensialet for murestein nær Kiil gård, Bamble kommune

I tilknytning til samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold kartla NGU i august 2006 et område nær Kiil gård sørvest for Rørholt på grensen mellom Kragerø og Bamble kommuner for å undersøke forekomster av bergarter egnet for murestein. Forkortet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.004
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Prosjektnr:
288300
Fylke:
Telemark