Kartlegging av energipotensialet i berggrunnen på kartblad Bekkestua, Bærum kommune: Varmeledningsevnen til bergarter

Det er utviklet et apparat for måling av varmeledningsevnen til bergartsprøver. Målinger på bergartsprøver fra Akershus viser en variasjon i varmeledningsevnen mellom 2,1 og 3,7 W/ m.K. Sandsteiner, gneiser og basalter har god varme- ledningsevne, mens gangbergarter og porfyrer har dårlig varmeledningsevne. Målingene viser også at prøver med høyt kvartsinnhold eller bånding- og ligna- mentstruktur har god varmeledningsevne. Et varmeledningskart over deler av Bærum kommune er utarbeidet ut fra disse målingene. Sammen med et kart over grunnvannsstrømning vil varmeledningskartet gi et antatt energipotensialet for et standard grunnvarmeanlegg for eiendommene i dette området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.036
Page number:
105
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus