Karakterisering av restprodukter fra utluting av anortositt

Målet med prosjektet har vært å beskrive egenskaper og vurdere bruksområder for restprodukter (her kalt Sican) fra A/S Polymers prosess for å fremstille aluminiumskjemikalier fra anortositt. Spesielt er det lagt vekt på å vurdere det som råstoff for pozzolan tilslag i betong og som filler. Aluminium og kalsium i anortositt mineralet går i løsning etter syrebehandling. Residuumet består av restene fra lakeprosessen av bergarten anortositt, der mesteparten av aluminium, kalsium og natrium ionene i mineralstrukturen fjernes Bergarten består i utgangspunktet av mineralene anortitt (90-95%) og mindre mengder andre silikatmineraler. Materialet får etter utluting en store spesifikke overflate og porøsitet. Spesifikk overflate er målt til 57 m²/g, noe som skyldes indre porerom i de utlutede mineralpartikler. Porestørrelsesfordel- ingsdiagrammer viser at 2/3 av porene er mindre enn 40 Ångstrøm. Ved magnet- separasjon av materialet enten før eller etter utlutingsprosessen kan hvitheten på materialet forbedres fra 81% til 93%. Et relativt omfattende testprogram for bruk av Sican i betong er utført av FBC/SINTEF og Institutt for betongkonstruksjoner på NTH. Resultatet er blant annet at Sican gir tilsvarende økning i fasthet som eksisterende silikatstøv, i tillegg reduserer den varmeutviklingen i betong de første døgnene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.086
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport