Kalkstein til jordbrukskalk i Meldal, Sør-Trøndelag fylke.

Etter anmodning fra Meldal kommune har NGU vurdert forskjellige kalksteins- felter i kommunen, med tanke på et eventuelt uttak av jordbrukskalk. Undersøkelsene har vært utført i nært samarbeid med geolog Grammeltvedt i Orkla Industrier A/S. Etter innledende befaringer av forskjellige felter ble et kalksteinsfelt inne i Otladalen, Markusåsen, valgt ut for nærmere undersøkelser. Området ble kartlagt og systematisk overflateprøvetatt. Kalksteinen er mørk grå av farge og finkornet til tett. Den er overveiende massiv, men kan også være skifrig, tildels kraftig forskifret i enkelte part- ier. Det området som ble valgt ut, har en meget gunstig utforming med tanke på dagbrudd og anlegg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1723
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG