IP-, RP- og SP bakkemålinger ved Mjønes.

Rapporten meddeler resultater fra laboratoriemåling av IP-effekt og spesifikk motstand på prøver fra Mjønes, og fra IP-, RP- og SP-målinger i felt. Hensikten med disse undersøkelsene var å vurdere størrelsen av påviste Pb-, Zn-, Cu-mineraliseringer i feltet. Laboratoriemålingene viser meget klar kontrast i IP-effekt mellom mineraliserte og ikke mineraliserte prøver. Noe tilsvarende for spesifikk motstand er ikke påvist. Feltmålingene gir ingen klare anomalier på betydelige malmvolum, og det undersøkte området synes ikke økonomisk interessant. Det anbefales likevel enkelte geologiske undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.068
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland