Ip- og magnetiske målinger.

Undersøkelsen er en del av en integrert geologisk, geokjemisk og geofysisk undersøkelse av kjente kobbermineraliseringer i /ved Fardalen, Årdal. Det ble utført målinger av IP, ledningsevne, SP og magnetisk vertikalfelt. Målingene ble utført i tidsrommet 25.7 - 19.8 1977. Målingene nord for Blåberget gruve ble sterkt påvirket av jernoksydholdige bergarter, og resultatene er der lite konklusive. Det er imidlertid ingen tegn på økonomisk interessant mineralisering. Ved Abøle gruve synes de fremkomne anomalier å skyldes kobbermineralisering, men anomaliene har for liten utstrekning til at sonen synes økonomisk interessant. Sonen fortsetter imidlertid ut av måleområdet i begge ender. Ved Åsete gruve er det ingen økonomisk mineralisering. Ved Prins Fredriks gruve er det interessante anomalier både fra grunne og dype lag. Dersom disse anomaliene skyldes kobbermineralisering, kan de være av økonomisk interesse, og anomaliene bør følges opp med røsking på nærmere angitte steder. For de øvrige undersøkelser vises til NGU rapport 1560/9A, B og D.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1560/9C
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport