IP- og ledningsevnemålinger for påvisning av pegmatitt, Drag

På grunnlag av laboratoriemålinger på prøver av ren kvarts, blandingsbergart og granitt, syntes det mulig å påvise pegmatittforekomster i overdekket terr- eng med kombinerte IP-motstandsmålinger. Feltundersøkelsene ga imidlertid ikke de samme effekter. Bare ved de korteste elektrodeavstander med pol/pol-målinger fikk en den samme tendensen som ved laboratoriemålingene over de kjente pegmatittforekomstene. En vet ikke hvilken rolle det spiller at begge de kjente pegmatittforekomstene praktisk talt er de eneste blotningene i området. Det er sterke indikasjoner på at forholdene i felt avviker så meget fra laboratorieforholdene, at metoden ikke er brukbar under de rådene forhold i Drag. Ingen av borhullene påsatt på grunnlag av disse undersøkelsene førte til funn av pegmatittforekomster. (Det samme gjaldt de seismiske undersøkelsene.) For videre undersøkelse anbefales det utført borhulls- IP og motstandsmålinger og et utviklingsprosjekt for elektroseismiske målinger. Det anbefales å undersøke om det er pegmatitt i punktet 383 X, 572 Y. Feltarbeidet foregikk i tidsrommet 24. august - 13. septmber 1977.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1604
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland