IP målinger på blyimpregnasjoner ved Kastad i Vardal Gjøvik.

Målingene ble utført for å teste om blyimpregnasjoner av Kastad-typen ga IP anomalier. Anomalier i IP, SP og ledningsevne ble påvist, så konklusjonen er at den kombinerte målemetoden egner seg bra for prospektering etter bly i dette området.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
664
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland