IP bakkemålinger

Ip-, ledningsevne- og SP-målinger er utført i et 2,8 km langt belte nord og Vest for Laksådalsvannet i tiden 20.6 - 1.7 1977. Hensikten med målingene var for å forfølge en kjent Mo-Cu forekomst. Resultatene viser at en har mineral- isering, høyst sannsynlig av malmtypen, langs hele det målte området. Ut- strekningen mot dypet synes stor. På grunn av uløste problemer med overdekket kan ikke en fullstendig tolkning gjøres uten supplerende målinger, men det anbefales likevel at det utføres diamantboring i området vest for vannet hvor forholdene synes relativt enkle. Totalt sett synes området lovende.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1575/20C
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland