Investigation of the potential of the Tverrfjell portion of the Råna intrusion for platinum group element mineralization

En betydelig likhet i krystallisasjonsrekkefølge og mineralkjemi mellom Råna-intrusjonen og Bushveld-intrusjonen (Sør-Afrika), som er verdens viktigste platina-kilde, ledet til den tanke at det kunne være en mulighet for en Marensky Reef type platinaforekomst i Tverrfjellet-delen av Råna- intrusjonen. Etter en petrologisk og kjemisk undersøkelse er konklusjonen at Tverrfjell- delen av intrusjonen ikke inneholder noen platina-forekomst, og at muligheten for en slik forekomst andre steder i intrusjonen er svært liten. En sannsynlig forklaring på det lave innholdet av platina og andre edelmetal- ler i intrusjonen er at edelmetallene har vært oppløst i en sulfidfase som ble fjernet fra primær-magmaet før dannelse av de magmapulsene som formet de til- gjengelige deler av intrusjonen. Magmapulsene har derfor hatt et for lavt platina-innhold til å kunne danne en forekomst, selv om gunstige oppkonsentra- sjons-mekanismer kan ha vært aktive i Tverrfjellet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.201
Page number:
169
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland