Intrusivkomplekset på Tjøme - et område med sterkt differensierte peralkaline bergarter, Oslofeltet.

Et intrusivkompleks med syenitter, feltspatporfyrer og finkornete peralkaline bergarter gjennomsetter larvikittene på Tjøme. De peralkaline bergartene har granittisk stil syenittisk sammensetning, og består hovedsakelig av aplitter og kvartsporfyriske granitter. Disse bergartene har et høyt radioaktivt strålingsnivå, og er sannsynligvis sterkt differensierte og betydelig anriket på elskluderte elementer som Th, Nb og sjeldne jordartselementer. Intrusivkomplekset på Tjøme kan muligens representere et dypt snitt i en kalderastruktur.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1800/77A
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold