Interferens ved Be-bestemmelser utført med atomabsorpsjon.

Interferenseffekter av elementene Si, Ba, Sr, Na, Cu, Mn, K, Ca, Pb, Zn, Mg, Cr, Fe, V, Co, Li, Mo, Ni, Cd og Al ved beryllium-bestemmelser med atom- absorpsjon er undersøkt i syntetiske løsninger. Løsningene hadde en syre- konsentrasjon på 1.8N HNO3. Innholdet av de forannevnte elementer i løsningene tilsvarte det som kan foreligge i naturlige geokjemiske (bekkesediment) prøver. Be-konsentrasjonen i løsningene var 2 ug/ml. Resultatene av denne undersøkelsen viser at det for de aktuelle konsentra- sjoner av interferende elementer i bekkesedimenter, er det kun aluminium som opptrer i så store mengder at det gir betydelig prosentvis reduksjon i signalene for Be.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1775 A
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport