Innsamling av regional grunnseismikk i Vesterålen, Andfjorden, Kvæfjord og Vågsfjorden, toktrapport

Fortrolig til 01.06.2002 I tidsrommet 30.april - 9. mai 2001 gjennomførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statoil, Norsk Hydro og Enterprice, et regionalt grunnseismisk tokt i Vesterålen med tilgrensende områder i Kvæfjord og Vågsfjorden. Det ble registrert data i form av seismikk, magnetometri og dybdeprofilering. Som seismiske lydkilder ble det benyttet en 15 kubikktommers Sleevegun (luft- kanon) og boomer. Seismikk var synkronisert til sekvensiell registrering. Totalt ble det profilert 670 km.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.059
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms