Innkjøring av høgtrykksionekromatograf.

Høgtrykksionekromatograf modell 2010i fra DIONEX er tatt i bruk for bestemmelse av F', C', NO2', PO4''', Br', NO3' og SO4''ÿi vann. Instrumentet, som ble innkjøpt i 1983, er etter hvert bygget ut og automatisert med prøve- veksler og integrator m/printer-plotter. Det er etablert forbindelse mellom integrator og en PC. Rådata overføres automatisk fra integrator til PC, og det er utviklet et program, PCION, for bearbeiding av dataene fram til analyserapport. Det er kjørt et stort antall analyser, og ionekromatografen fungerer godt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.141
Page number:
94
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport