Innhold av 25 grunnstoffer i bekkesedimenter, kartblad 1714 II Kongsberg.

Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 252 lokaliteter på kartblad 1714 II Kongsberg. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.071
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud