Innhold av 19 grunnstoffer i bekkesedimenter, Buskerud fylke.

Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 432 lokaliteter i Buskerud fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,67 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.160
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud