Ingeniørgeologiske undersøkelser for anlegg i fast fjell i Arendal sentrum.

- Undersøkelser av fast fjell til pukkproduksjon. - Er foretatt laboratorieundersøkelser som viser at mye vil egne seg til vegformål. - Bør ikke prosjektere anlegg med større fritt takspenn enn 30 m.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1064
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder