Ingeniørgeologisk undersøkelse ved Gimsøystraumen broprosjekt, Lofoten, Nordland.

Undersøkelser viser at det er ønskelig med supplerende seismiske grunnundersøkelser for å kartlegge bunnforholdene under vann ved søylegruppene 0 - 10 og 11 - 20, før en fester seg definitivt til brotraseen. Det kunne være en fordel å trekke den østlige del av brotraseen litt lenger nordover, slik at en unngår alt for store masseforflytninger i forbindelse med trase-oppfylling mellom Gåsholmen og Austvågøy. Fjellryggen på vestsiden av fylkesveien på Austvågøy har brukbare tekniske karakteristikker for massetak både til steinfylling og veipukk.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1003
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland