Ikke-metalliske råstoff i deler av Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder.

Et område i de vestligste deler av Kongsberg-Bamble-formasjonen er blitt kartlagt med henblikk på industrimineralforekomster. De eldste bergarter er båndgneis, rosa og grå gneiser, arkositt og amfi- bolitt. En gabbro har på et forholdsvis sent tidspunkt intrudert gneisene. De yngste bergarter er aplittiske og pegmatittiske ganger og masser av gra- nittisk sammensetning. Industrimineralforekomster som finnes i området er kvartsitter, pegmatitter, kvartsganger og kalkspatganger. Kvartsittene er alt for feltspatiske til å være av økonomisk interesse. En av pegmatittene har en størrelse som kan motivere videre undersøkelser. De fleste av de største kvartsgangene er utdrevne, men to kvartsganger står igjen og kan være av økonomisk interesse. De bør derfor undersøkes nærmere. Kalksteinforekomstene er meget små, men egner seg til produksjon av jord- brukskalk.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.127
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder