Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke

Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass lav kvalitet/kvantitet at videre undersøkelser ikke anbefales, mens det er anbefalt oppfølgende undersøkelser av enkelte objekter på naturstein og kalk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.131
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mineralressurser i Røyrvik
Prosjektnr:
284200