Hydrologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport.

Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturmiljøet ved Bryggen. Flere delprosjekter har blitt uført for å klarlegge forhold som fører til setninger i grunnen og for å identifisere effektive teknikker for å overvåke setningene. NGU utarbeider en numerisk grunnvannsmodell som beskriver de hydrogeologiske forholdene rundt Bryggen, som kan benyttes til å vurdere og evaluere effekten av framtidige tiltak for å redusere setningene i dette området. Denne rapporten presenterer midlertidige resultater fra modelleringsarbeidet og forslag til videre arbeid. Studier av tidligere utførte grunnundersøkelser, setningsmålinger samt utarbeidelsen av grunnvannsmodellen viser at hovedårsakene til at grunnvannstanden ved Bryggen har gått ned er: a) Strømning gjennom spuntveggen (lekkasje) rundt SAS hotellet. b) Strømningen under spuntveggen rundt SAS hotellet, gjennom oppsprukket fjell Disse to strømningskomponenter, i sammenheng med nydanning av grunnvann, avgjør størrelsen på grunnvannsenkning og viser dermed mulige løsninger for å redusere senkningsforløpet på Bryggen. Grunnvannsmodellen har gitt en bedre forståelse av de hydrogeologiske forholdene rundt Bryggen. Utarbeidelsen av grunnmodellen har derimot også vist begrensninger og mangler i tidligere utførte undersøkelser, og vist nødvendigheten av å utføre grunnundersøkelser i området. Det er derfor gitt anbefalinger på tilleggsundersøkelser som i prioritert rekkefølge er: - Måle vannføring i dreneringssystem rundt SAS hotellet - Plassere flere flernivåbrønner i undersøkelsesområdet - Plassere automatiske trykkmålere - Øke dreneringsnivået ved SAS hotellet og registrere effekten på grunnvannsnivået i området - Utføre tidsavhengig kalibrering av grunnvannsmodellen - Utføre permeabilitetsmålinger

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2005.080
Page number:
44 s. ; kr
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Prosjektnr:
271200
Fylke:
Hordaland