Hydrogeologiske undersøkingar i Herøy kommune, Møre og Romsdal.

Som ein lekk i Herøy kommune sin Hovudplan for vassforsyning har NGU vurdert sjansene for grunnvatn som vassforsyning i heile kommunen. Bergartane i området kan i hovedsak karakteriserast som dårleg vassgjevarar (mindre enn 500 l/time). Boringar mot større sprekkesoner kan derimot vente å gje 500-2000 l/time. I Runde, Kvalsvik og Jøsok/Voldnes er det fastsatt lokalitetar for prøveboringar. Det er von for grunnvatn i fjell som vass- forsyning til desse stadane.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.163
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport