Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Sluttrapport

Åtte samarbeidende institusjoner har gjennomgått status og utfordringer for det norkse hydrogeologifaget under prosjektet "Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020". Det har vært delfinansiert av Forskningsrådet som oppfølging av evalueringen av norsk geofaglig forskning fra 2011.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2016.008
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020
Prosjektnr:
364000