Hvithetsmålinger og permrokk separasjon av noen utvalgte talk- forekomster fra Troms

Det har blitt utført permroll separasjon og hvithetsmåling av rågods, magnetisk og umagnetisk fraksjon på talkrik kleber fra Grunnes, Nyeng, Steien og Brokskardet kleberforekomster i Troms. Disse er de mest talkrike forekomstene som er kjent i fylket. Alle forekomstene er små og svært overdekket. Grensene mot sidebergartene er ikke blottet og noen intern sonering kan heller ikke studeres. Prøvene ble knust til kornstørrelse mellom 0.1 til 0.25 mm. Det var kun prøvene fra Steien og Brokskardet som ga noen umagnetisk fraksjon etter permroll separasjon. Høyeste målte hvithet var på 71.0%R457 fra umagnetisk fraksjon Steien. Det er derfor klart at ingen av forekomstene har hvithetstall som ligger i nærheten av interessante verdier for bruk av talk som fyllstoff.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.024
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms