Hokksund. Kvartærgeologisk kart.; Hokksund; CFG 041042; 1:20 000; trykt i farger