Helikoptermålinger kartblad Steinkjer, Nord-Trøndelag

Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over kartblad Steinkjer, Nord-Trøndelag fylke. Oppdraget var et NGU finansiert prosjekt og det ble fløyet 3350 profilkilometer som dekket hele kartbladet. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 m. Datainnsamlingen foregikk i 1986, 1987 og 1988 og data ble prosessert ved NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- og kotekart tegnet ut på Applicon og Calcomp fargeplottere. Målestokken er 1:50 000 samt 1:20 000. Det er også ut- arbeidet et tolkningsrapport basert på målingene over kartblad Steinkjer (1723 III) (NGU rapport 89.158).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.142
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport