Hammerseismiske målinger ved Ø. Stoppen, Lier.

I forbindelse med planlagt bakkeplanering på eiendommen Ø. Stoppen foretok NGU hammerseismiske målinger for å kartlegge dypet til fjell. Fjelldypet innenfor det målte profil var større enn 10 m.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1807/3
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud