Hamar Magnetisk totalfelt 1965.0. Aeromagnetisk kart.; Hamar; 1:250 000; trykt i farger;