Halsaunet dolomittfelt, Åfjord, Sør-Trøndelag.

Etter anmodning fra Åfjord kommune har NGU kartlagt og vurdert et dolomitt- drag i Kvisladalen. Dolomittdraget, som ligger i en formasjon av glimmerskifre og amfibolitt (Gulagruppen, kambrosilur), er kartlagt i målestokk 1:5000 over en lengde på ca. 5 km fra vei. I dette området har dolomittdraget en bredde i dagen på fra 100 til 150 m over en lengdeutstrekning på ca. 300 m. Området er imidlertid sterkt overdekket, og det er derfor anbefalt et sonderende dia- mantborprogram for å få belyst: - dolomittdragets mektighet - dolomittens kvalitet

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1725
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport