Høvåg. Sand- og grusressurskart.; Høvåg; 15112; 1:50 000; trykt i sort/hvitt;

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart